LTA Antistollingszorg
LTA AntistollingszorgMenu

Ernstige bloedingen onder DOAC - dabigatran

Beslisboom

Ernstige bloedingen onder DOAC - dabigatran

 • Melaena/hematemesis (met shock)
 • Diverse bloedingen met tachycardie / verminderde diurese / shock / collaps
 • Intracraniële bloeding
 • Gewrichtsbloeding
 • recidiverende hemoptoë

Lab

APTT ((d)TT), trombocyten, nierfunctie

Dabigatran

 • Stoppen tot nader order
 • Geef idarucizumab (Praxbind® 2 x 2,5 mg i.v.)
 • Indien idarucizumab niet beschikbaar: protrombinecomplex (4-factoren concentraat, Cofact®) 25 tot 50 IU factor IX/kg i.v., eventueel herhalen; 10 ml protrombinecomplex bevat 250 IU FIX
 • Indien idarucizumab niet beschikbaar bij intracraniële bloeding: geef protrombinecomplex (4-factoren concentraat, Cofact®) 50 IU factor IX/kg i.v., eventueel herhalen; 10 ml protrombinecomplex bevat 250 IU FIX.
 • Mechanische compressie, lokale hemostase, endoscopie
 • Optimaliseer chirurgische hemostase
 • Hemodynamische ondersteuning door erytrocytentransfusie
 • Adequate diurese
 • Zo nodig erytrocyten-/plasmatransfusie
 • Bij trombopenie (< 50x 109/l)en/ of TAR geef een trombocytentransfusie (NIET bij hersenbloedingen)
 • Actieve kool indien bloeding < 2 uur na inname; 1 gram/kg lichaamsgewicht oraal

Indien onvoldoende controle van de bloeding

 • Chirurgische / endoscopische procedures
 • Overweeg nogmaals idarucizumab (Praxbind® 2x2,5 gram i.v.) of indien niet beschikbaar protrombinecomplex 25-50 IU factor IX/kg i.v.
 • Bij trombopenie (<100 x 109/l) en/of TAR geef trombocytentransfusie

Bij intracraniële bloeding

 • Idarucizumab (Praxbind® 2 x 2,5 gram i.v.)

Herstart van de antistolling na een ernstige bloeding

Bij iedere patiënt die een ernstige bloeding (intracraniële, gastro-intestinale bloedingen) heeft doorgemaakt tijdens het gebruik van antistollingstherapie, dient het risico op een infarct of trombose te worden afgewogen tegen een nieuwe bloeding wanneer antistollingstherapie wordt hervat. Overweeg de antistolling niet te snel te hervatten: één tot twee weken na een ernstige gastro-intestinale bloeding (afhankelijk van of succesvolle endoscopische hemostase heeft plaats gevonden), één tot tien weken na een intracraniële bloeding (overleg met neuroloog).