LTA Antistollingszorg
LTA AntistollingszorgMenu

Ernstige bloedingen onder TAR

Beslisboom

Ernstige / levensbedreigende bloedingen onder TAR

 • Melaena/hematemesis
 • Diverse bloedingen met tachycardie / verminderde diurese / shock / collaps
 • Intracraniële bloeding
 • Gewrichtsbloeding
 • Recidiverende hemoptoë

Lab

Hb, trombocyten, nierfunctie

TAR

 • Stoppen tot nader order
 • Mechanisme compressie, lokale hemostase, endoscopie
 • Evt. tranexaminezuur, 3-4 dd 1 gram p.o. bij slijmvliesbloedingen (Bij nierfunctiestoornis dosis aanpassen, hematurie is een contra-indicatie)

 • Optimaliseer het hematocriet (streef > 0.25)
 • Overweeg een trombocytentransfusie, er is echter geen bewijs van effectiviteit.
 • Bij intracraniële en gastro-intestinale bloeding wordt trombocytentransfusie afgeradenCave - trombocytentransfusies
 • Overweeg bevordering van de primaire hemostase door toename van de von Willebrand Factor activiteit: geef desmopressine 0,3µg/kg i.v.
 • Géén DDAVP bij ernstige gastro-intestinale, traumatische of intracraniële bloedingen

Herstart van de antistolling na een ernstige bloeding

Bij iedere patiënt die een ernstige bloeding (intracraniële, gastro-intestinale bloedingen) heeft doorgemaakt tijdens het gebruik van antistollingstherapie, dient het risico op een infarct of trombose te worden afgewogen tegen een nieuwe bloeding wanneer antistollingstherapie wordt hervat. Overweeg de antistolling niet te snel te hervatten: één tot twee weken na een ernstige gastro-intestinale bloeding (afhankelijk van of succesvolle endoscopische hemostase heeft plaats gevonden), één tot tien weken na een intracraniële bloeding (overleg met neuroloog).

Beleid bloedingen onder gebruik van TAR

Het gebruik van TARs gaat gepaard met een verhoogd bloedingsrisico, reden waarom de ruimte voor behandeling in de setting van primaire preventie zeer beperkt is. Resultaten over in welke mate pre-existent TAR gebruik de uitkomst van een bloeding beïnvloedt zijn niet eenduidig.