LTA Antistollingszorg
LTA AntistollingszorgMenu

Beleid bij bloedingen voor de huisarts

Beslisboom

Is er sprake van een bloeding met hemodynamische instabiliteit?

Zoals
 • hypotensie
 • tachycardie
 • verminderde diurese
 • shock
 • collaps

Is er sprake van een bloeding met een (sterk) verhoogd risico op complicaties en/of mortaliteit waardoor interventies in het ziekenhuis nodig/mogelijk zijn?

Denk aan de volgende bloedingen
 • (verdenking op) intracraniële bloeding
 • melaena/ hematemesis
 • (recidiverende) hemoptoë vooral bij (bekende) longmaligniteit in verband met risico op een longbloeding
 • epistaxis > 30 minuten ondanks conservatief beleid
 • gewrichtsbloeding
 • aanhoudend rectaal bloedverlies (zeker indien ook hemoglobine daling)
 • elke overige bloeding waarbij de clinicus inschat dat het risico op complicaties verhoogd is (voetnoot 1)
Bovenstaande lijst moet gezien worden als indicatief. Het klinisch oordeel is uiteraard altijd leidend: sommige bloedingen uit deze lijst maken ingrijpen in het ziekenhuis niet direct noodzakelijk. Tegelijk kunnen andere bloedingen die niet expliciet in deze lijst staan juist wel degelijk een verhoogd risico geven op complicaties. Denk bijvoorbeeld aan een (traumatische) miltruptuur, niercontusie, haemathorax, et cetera. Bij twijfel is het daarom altijd aangewezen om de bloeding te bespreken met een medisch specialist in het ziekenhuis. In de huisartspraktijk kan bij dit overleg een hemoglobine controle ondersteuning geven, om een eventuele daling hiervan te kunnen objectiveren

Overleg direct met ter zake deskundig specialist voor verder beleid

Er is sprake van een niet-ernstige bloeding

Volg betreffende link naar niet-ernstige bloeding onder DOAC, VKA of TAR en denk aan eventuele noodzaak tot diagnostiek naar onderliggende oorzaak (met name occulte maligniteit)