LTA Antistollingszorg
LTA AntistollingszorgMenu

Bloeding onder LMWH/ ongefractioneerde heparine

Beleid bij een (matig) ernstige bloeding onder LMWH/ongefractioneerde heparine

Bij bloedingen of spoedingrepen bij heparine gebruik moet de heparine verminderd, gestopt of gecoupeerd worden.

Protamine

Protamine remt de werking van heparine. De werking van LMWH kan slechts ten dele worden geremd. De dosering staat in tabel ‘Dosering protamine’. De toedieningssnelheid is 5 mg/min intraveneus. Protamine dient voorzichtig te worden toegepast. Bij overdosering kan een verlenging van de APTT optreden en kan de bloedingsneiging worden versterkt.

Als bijwerking van protamine kan een allergische reactie optreden (anafylaxie, anafylactoïde reactie en constrictie pulmonaal vaatbed). Vraag patiënt altijd naar allergie voor viseiwit.

Couperen ongefractioneerde heparine en LMWH, Farmacotherapeutisch kompas

Protamine:

Dosering:

Toedieningi.v. of s.c.T 1/20.5 tot 3 uurCouperenProtamine: 10 mg (1000E) remt 1000 E heparine die in de laatste 2 uur i.v. zijn toegediend. Maximale dosis = 50 mg, daarna op geleide van APTT