LTA Antistollingszorg
LTA AntistollingszorgMenu

Niet-ernstige bloedingen onder DOAC

dabigatran en factor Xa-remmers, apixaban, edoxaban, rivaroxaban

Beslisboom

Niet ernstige bloedingen onder DOAC

  • Conjunctiva bloeding < 50% van het oogwit
  • Milde neusbloeding < 30 min
  • Hematoom < 10 cm²
  • Eenmalig rectaal bloedverlies
  • Eenmalig hematurie
  • Bloedingen zonder tachycardie/ verminderde diurese/ shock

DOAC

  • Continueren of max. 24 uur 1 dagdosis overslaan
  • Bereik lokale hemostase door mechanische compressie toe te passen
  • Overweeg tranexaminezuur, bijvoorbeeld bij slijmvliesbloedingen; 3-4 dd 1 gram po of iv. (Bij nierfunctiestoornissen de dosis aanpassen, hematurie is een contra-indicatie.)
  • Comedicatie heroverwegen (TAR eventueel stoppen)

Herstart van de antistolling na een niet-ernstige bloeding

Het tijdstip waarop de antitrombotica kan worden hervat is afhankelijk van het beloop van de bloeding, de klinische situatie van de patiënt en de indicatie voor de antistollingsbehandeling.