LTA Antistollingszorg
LTA AntistollingszorgMenu

Niet-ernstige bloedingen onder VKA

Beslisboom

Niet ernstige bloedingen onder VKA

  • Conjunctiva bloeding < 50% van het oogwit
  • Milde neusbloeding < 30 min
  • Hematoom < 10 cm²
  • Eenmalig rectaal bloedverlies
  • Eenmalig hematurie
  • Bloedingen zonder tachycardie/ verminderde diurese/ shock

Lab (op indicatie)

INR

VKA

  • Dosis verminderen of stoppen
  • Evt. vit K 1-2 mg p.o.
  • Mechanische compressie, lokale hemostase of coagulatie
  • Comedicatie heroverwegen (TAR)

Herstart van de antistolling na een niet-ernstige bloeding

Het tijdstip waarop de antitrombotica kan worden hervat is afhankelijk van het beloop van de bloeding, de klinische situatie van de patiënt en de indicatie voor de antistollingsbehandeling.