LTA Antistollingszorg
LTA AntistollingszorgMenu

Niet-ernstige bloedingen onder TAR

Beslisboom

Niet ernstige bloedingen onder TAR

  • Conjunctiva bloeding < 50% van het oogwit
  • Milde neusbloeding < 30 min
  • Hematoom < 10 cm²
  • Eenmalig rectaal bloedverlies
  • Eenmalig hematurie
  • Bloedingen zonder tachycardie/ verminderde diurese/ shock

TAR

  • Continueer TAR
  • Mechanische compressie, lokale hemostase evt. coagulatie
  • E.v.t tranexaminezuur, 3-4 dd 1 gram p.o. bij slijmvliesbloedingen (Bij nierfunctiestoornis dosis aanpassen, hematurie is een contra-indicatie)
  • Bij hemodynamische instabiliteit, of langdurige bloeding, dan wel behoefte specialistische hulp – insturen

Herstart van de antistolling na een niet-ernstige bloeding

Het tijdstip waarop de antitrombotica kan worden hervat is afhankelijk van het beloof van de bloeding, de klinische situatie van de patiënt en de indicatie voor de antistollingsbehandeling.