LTA Antistollingszorg
LTA AntistollingszorgMenu

Ernstige bloedingen onder DOAC - factor Xa-remmers, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban

Beslisboom

Ernstige / levensbedreigende bloedingen onder factor Xa-remmers, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban

 • Melaena/hematemesis (met shock)
 • Diverse bloedingen met tachycardie / verminderde diurese / shock / collaps
 • Intracraniële bloeding
 • Gewrichtsbloeding

Lab

Pt, Hb, trombocyten, nierfunctie, kwantitatieve essay DOAC activiteit.

Factor Xa-remmers, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban

 • DOAC stoppen tot nader order
 • Optimaliseer chirurgische hemostase
 • Mechanische compressie, lokale hemostase, endoscopie
 • Hemodynamische ondersteuning door erytrocyten-transfusie
 • Adequate diurese
 • Zo nodig erytrocyten-/plasmatransfusie
 • Bij trombopenie (<50x 109/l) en/ of TAR geef een trombocytentransfusie (NIET bij hersenbloedingen)
 • Protrombinecomplex (Cofact®/Beriplex®) 25 IU factor IX/kg i.v., 10 ml protrombinecomplex bevat 250 IU FIX.

Bij levensbedreigende of intracraniële bloeding

 • Protrombinecomplex 50 IU factor IX/kg i.v. of Andexanet alfa (wordt op dit moment beoordeeld)
 • Actieve kool indien bloeding < 2 uur na inname; 1 gram/kg lichaamsgewicht oraal

Indien onvoldoende controle van de bloeding

 • Chirurgische / endoscopische procedures
 • Nogmaals protrombinecomplex (CofactR/BeriplexR) 25 tot 50 IU factor IX/kg i.v. of andexanet alfa (wordt op dit moment beoordeeld)
 • Bij trombopenie (<100 x 109/l) en/of TAR geef trombocytentransfusie

Bij intracraniële bloeding

 • Protrombinecomplex 50 IU factor IX/kg i.v. herhalen of recombinant factor VIIa (Novoseven) 90 microgram/kg i.v.

Herstart van de antistolling na een ernstige bloeding

Bij iedere patiënt die een ernstige bloeding (intracraniële, gastro-intestinale bloedingen) heeft doorgemaakt tijdens het gebruik van antistollingstherapie, dient het risico op een infarct of trombose te worden afgewogen tegen een nieuwe bloeding wanneer antistollingstherapie wordt hervat. Overweeg de antistolling niet te snel te hervatten: één tot twee weken na een ernstige gastro-intestinale bloeding (afhankelijk van of succesvolle endoscopische hemostase heeft plaats gevonden), één tot tien weken na een intracraniële bloeding (overleg met neuroloog).