LTA Antistollingszorg
LTA AntistollingszorgMenu

Ernstige / levensbedreigende bloedingen onder VKA

Beslisboom

Ernstige / levensbedreigende bloedingen onder VKA

 • Melaena/hematemesis
 • Diverse bloedingen met tachycardie / verminderde diurese / shock / collaps
 • Intracraniële bloeding
 • Gewrichtsbloeding
 • Recidiverende hemoptoë

Lab

INR, Hb, trombocyten, nierfunctie

VKA

 • VKA stoppen tot nader order
 • Optimaliseer chirurgische hemostase
 • Mechanische compressie, lokale hemostase, endoscopie evt. met coagulatie
 • Hemodynamische ondersteuning door erytrocyten transfusie
 • Adequate diurese
 • Bij trombopenie (< 50 x 109/l) en/of TAR geef trombocytentransfusie (NIET bij hersenbloedingen)
 • Vitamine K 5-10 mg i.v.Toediening vitamine K 5-10 mg
 • Protrombinecomplex (Cofact® / Beriplex® i.v. volgens gewichtsafhankelijke dosis (Farmacotheapeutisch Kompas) of in een vaste dosis (1000IE=40ml) INR controle na 10 min en 6 uur, zo nodig 500IE (=20ml) i.v. extra of gewichtsafhankelijke dosis volgens Farmacotheapeutisch Kompas
 • De gewenste INR waarde is afhankelijk van de klinische situatie
 • Comedicatie heroverwegen (TAR)
Vitamine K 5-10 mg i.v. Toediening 10 mg in 100 ml fysiologisch zout, niet sneller dan 1 mg/minuut i.v.m. gevaar van anafylaxie). Subcutane toediening wordt afgeraden vanwege de wisselende snelheid van resorptie en het trage effect. Intramusculaire toediening van vitamine K is gecontra-indiceerd.

Indien onvoldoende controle van de bloeding

 • Vitamine K herhalen bij verhoogde INR
 • Protrombinecomplex herhalen
 • Chirurgische/ endoscopische procedures
 • Bij trombopenie (100x 109/l) en/of TAR, geef trombocytentransfusie

Herstart van de antistolling na een ernstige bloeding

Bij iedere patiënt die een ernstige bloeding (intracraniële, gastro-intestinale bloedingen) heeft doorgemaakt tijdens het gebruik van antistollingstherapie, dient het risico op een infarct of trombose te worden afgewogen tegen een nieuwe bloeding wanneer antistollingstherapie wordt hervat. Overweeg de antistolling niet te snel te hervatten: één tot twee weken na een ernstige gastro-intestinale bloeding (afhankelijk van of succesvolle endoscopische hemostase heeft plaats gevonden), één tot tien weken na een intracraniële bloeding (overleg met neuroloog).

Beleid bloedingen onder gebruik van VKA's

Bij iedere patiënt die een ernstige of levensbedreigende bloeding heeft doorgemaakt tijdens het gebruik van antistollingstherapie, dient het risico op een infarct of trombose te worden afgewogen tegen een nieuwe bloeding wanneer antistollingstherapie wordt hervat.

 • Vitamine K-antagonisten zijn: acenocoumarol en fenprocoumon
 • De twee beschikbare vitamine K-antagonisten verschillen onderling in snelheid en duur van werking. De werking van acenocoumarol houdt enkele dagen aan, bij fenprocoumon is dit tot twee weken