LTA Antistollingszorg
Menu

Algemene informatie

Bij een ernstige bloeding zoals bij melaena, bloedbraken, forse hematurie al dan niet met hemodynamische instabiliteit is behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk. De huisarts stopt de antitrombotica en stuurt patiënt met spoed naar het ziekenhuis voor ondersteunende maatregelen. Een ernstige bloeding kan bij presentatie levensbedreigend zijn of worden.

  • melaena/ hematemesis
  • diverse bloedingen met tachycardie/ verminderde diurese/ shock/ collaps
  • intracraniële bloeding
  • gewrichtsbloeding
  • recidiverende hemoptoë
  • Federatie Medisch Specialisten