LTA Antistollingszorg
LTA AntistollingszorgMenu

Gezamenlijke besluitvorming

Het is belangrijk dat er gedeelde besluitvorming plaatsvindt. Deze start met voorlichting aan de patiënt over waarom antitrombotica nodig is en wat de verschillende behandelopties zijn. Vervolgens bespreken de behandelaar en de patiënt wat de voor- en nadelen van de verschillende opties zijn voor de individuele patiënt. Voor praktische handvatten voor gedeelde besluitvorming zie: begineengoedgesprek.nl en fnt.nl

Voor voortzetting van de antistollingsbehandeling na drie maanden na een diepe veneuze trombose of longembolie, is een consultkaart beschikbaar.