LTA Antistollingszorg
LTA AntistollingszorgMenu

Informatievoorziening

Bij vragen, in geval van een bloeding en als een patiënt een behandeling moet ondergaan, moet het voor de patiënt duidelijk zijn met wie er laagdrempelig contact opgenomen kan worden. Dit is de behandelaar van de patiënt, waarbij dit de specialist of de huisarts kan zijn. Dit moet goed worden vastgelegd en duidelijk zijn voor de patiënt. Ook moeten de afspraken over controles - bij de medisch specialist in het ziekenhuis, bij de huisarts, bij de mondzorgverlener, of bij de trombosedienst - duidelijk zijn. Naast deze informatie die betrekking heeft op de individuele patiënt, kan de patiënt ook gewezen worden op algemene informatiebronnen

Websites en folders die informatie bieden over antitrombotica

 • Harteraad

  Harteraad is er voor iedereen met hart- en vaataandoeningen. Er zijn veel mensen zoals jij. Er zijn meer dan een miljoen mensen met hart- en vaataandoeningen. Ineens ben je patiënt. Maar je bent vooral wie je bent. Ook al moet je sommige dingen aanpassen in je leven. Net als de mensen die het dichtst bij je staan. Harteraad begrijpt dat en helpt om verder te komen.
 • Thuisarts

  Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.
 • Hartstichting | Antistollingsmedicijnen

  Antistollingsmedicijnen zijn medicijnen die de stolling van het bloed verminderen of vertragen. Ze worden ook wel bloedverdunners genoemd. Dit is eigenlijk niet de juiste naam. Het bloed wordt niet dunner, het stolt alleen minder snel.
 • Trombosestichting | Over trombose

  Bij trombose raakt een bloedvat verstopt door een bloedstolsel. Bij een bloedstolsel in een ader spreken we van veneuze of diep-veneuze trombose (DVT). Vaak is dit een trombosebeen. Als een bloedstolsel in een ader losschiet, kan het verderop in het lichaam een verstopping veroorzaken. Dit heet een embolie. Een veel voorkomend voorbeeld is een longembolie. Als een deel van het lichaam geen zuurstof meer krijgt door een stolsel, bijvoorbeeld in de darmen of longen, dan spreken we van een darminfarct of longinfarct. Dit is levensbedreigend.
 • Federatie van Nederlandse Trombosediensten | Patiëntenvoorlichting

  Deze brochure is een uitgave van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten en de Trombosestichting Nederland (versie januari 2019).
 • Kiesbeter | Trombose

  Overzicht van de belangrijke thema's bij Trombose
 • Apotheek.nl

  De apotheker weet alles over medicijnen. En over het combineren van medicijnen. Maar ook over het voorkomen van bijwerkingen. Ook van medicijnen zonder recept. Dus vragen over medicijnen en gezondheid stelt u aan de apotheker. Dat kan de hele dag zonder afspraak. Wat doet de apotheker nog meer? Dat leest u hier.
 • Digitale Zorggids | Apps

  Een overzicht van verschillende apps die patiënten kunnen helpen bij het goed innemen van hun medicatie.
Het is van belang dat medisch specialisten, trombosediensten, huisartsen, specialist ouderengeneeskunde, apothekers en tandartsen elkaars voorlichtingsmateriaal beoordelen en het gebruik regionaal of lokaal afstemmen. Lokaal zijn hiervoor reeds initiatieven ontplooid, bijvoorbeeld via regiotafels antistolling of antistollingscommissies in het ziekenhuis. Een recent verschenen internationale richtlijn adviseert iedere DOAC-gebruiker te voorzien van een (zak)kaartje met daarop de naam en dosering van de voorgeschreven DOAC (zie onder). Deze taak kan in overleg met de voorschrijver en apotheker worden verdeeld. Vraag de patiënt om toestemming voor het gebruik van het Landelijk Schakelpunt voor het delen van patiëntgegevens.