LTA Antistollingszorg
Menu

Literatuur

 • Het Nederlands Kennisplatform Antistolling is een initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging en Trombose Stichting Nederland. Via een website kan de professional en de patient alles over antistolling te weten komen. Het professional gedeelte, dat met een multidisciplinaire werkgroep is gemaakt, bevat via een BIG inlog links naar lokale trombose experts en protocollen als ook landelijke richtlijnen en e-learnings. Het patienten gedeelte bevat antwoorden op veel gestelde vragen over antistollingsmiddelen.
 • Richtlijnen

  • Antitrombotisch beleid

   Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de internisten, huisartsen, orthopeden, longartsen, klinisch chemici, anesthesiologen, cardiologen, traumatologen, kinderartsen, klinisch geriaters, neurologen, gynaecologen, radiologen en laboratoriumartsen. Om het patiëntenperspectief mee te nemen, is in de literatuur gezocht naar artikelen waarin dit perspectief beschreven staat.
  • Neuraxisblokkade en antistolling

   Het initiatief voor de richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de anesthesiologen, internisten/vasculair geneeskundigen, traumachirurgen, ziekenhuisapothekers en hematologen. De werkgroep heeft aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door patiëntenbeschrijvingen van bloedingen bij pijnblokkades te bestuderen.
  • Klinische praktijkrichtlijn ‘bloedige ingrepen in de mondzorg bij patiënten die antitrombotica gebruiken’

   In de zomer van 2017 is KIMO begonnen met de voorbereiding van de KPR-module Antistolling mondzorg. Deze KPR-module wordt onderdeel van de herziene richtlijn Antitrombotisch beleid van het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS).
  • ESC guidelines Atrial Fibrillation (Management of)

   Despite good progress in the management of patients with atrial fibrillation (AF), this arrhythmia remains one of the major causes of stroke, heart failure, sudden death, and cardiovascular morbidity in the world. These 2016 Atrial Fibrillation Guidelines are based on the current state-of-the-art evidence in 2016.
  • ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) 2020

   Guidelines summarize and evaluate available evidence with the aim of assisting health professionals in proposing the best management strategies for an individual patient with a given condition. Guidelines and their recommendations should facilitate decision making of health professionals in their daily practice. However, the final decisions concerning an individual patient must be made by the responsible health professional(s) in consultation with the patient and caregiver as appropriate. A great number of Guidelines
  • Richtlijn antitrombotische therapie en endoscopische procedures

   Door de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen in samenwerking met leden van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, Koninklijke Maatschappij ter bevordering der Pharmacie en Nederlandse Internisten Vereniging.
  • Richtlijn Perioperatief Traject

   Door de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen in samenwerking met leden van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, Koninklijke Maatschappij ter bevordering der Pharmacie en Nederlandse Internisten Vereniging.

  Standaarden

  • Landelijke Standaard Keten Antistolling 2.0 (LSKA)

   De LSKA is inmiddels opgeheven en overgegaan in deze LTA antistollingszorg.
  • NHG standaard diepe veneuze trombose en longembolie

   De NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie geeft richtlijnen voor de preventie, diagnostiek en behandeling van diepe veneuze trombose en longembolie. Ook tromboflebitis in het been en het posttrombotisch syndroom komen aan bod.)
  • NHG standaard atriumfibrilleren

   De NHG-Standaard Atriumfibrilleren geeft richtlijnen voor de diagnostiek van en het beleid bij atriumfibrilleren. Atriumfibrilleren is een hartritmestoornis waarbij het ritme volledig onregelmatig en meestal versneld is. De diagnose wordt gesteld op basis van een kenmerkend ECG-beeld. Na extrasystolie is atriumfibrilleren de meest voorkomende hartritmestoornis.

  Scholing

  Literatuur

  • Bemt PMLA van den, Egberts ACG. Eindrapport HARM-onderzoek. Division of Pharmacoepidemiology & Pharmacotherapy, Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences, November 2006.

  • Budnitz DS, Lovegrove MC, Shebab N, Richards CL. Emergency Hospitalizations for Adverse Drug Events in Older Americans. N Engl J Med 2011; 365(21):2002-2012.

  • De Kunst van het doseren: Richtlijn, leidraad en informatie voor het doseren van vitamine K-antagonisten (de ‘state-of-the-art’). Federatie Nederlandse Trombosediensten. 2019.

  • Hematologieklapper. Staf Hematologie LUMC. 2019.

  • Ibanez B, James S, Agewall S, et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation; Eur Heart J 2018;39:119–77.

  • Khorsand N, et al. Fixed versus variable dose of prothrombin complex concentrate for counteracting vitamin K antagonist therapy. Transfus Med. 2011 Apr;21(2):116-23.

  • Khorsand N, et al. An observational, prospective, two-cohort comparison of a fixed versus variable dosing strategy of prothrombin complex concentrate to counteract vitamin K antagonists in 240 bleeding emergencies. Haematologica. 2012 Oct;97(10):1501-6.

  • Rahat A. Abdoellakhan, et al. A Randomized Controlled Trial Protocol to Evaluate a Fixed Dose Prothrombin Complex Concentrate against the Variable Dose in Vitamin K Antagonist Related Bleeding (PROPER3) BMJ Open, Vol. 8, No. 3, e020764, 14.03.2018.

  • Steffel J, Verhamme P, Potpara TS, et al. The 2018 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation. Eur Heart J 2018; 39:1330-93.

  • Vademecum Hematologie. Staf Hematologie van het Erasmus MC. 2017.

  • Valgimigli M, Bueno H, Byrne RA, et al. 2017 ESC Focused Update on Dual Antiplatelet Therapy in Coronary Artery Disease in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J 2017; 39:213-54.

  Federatie Medisch Specialisten