LTA Antistollingszorg
LTA AntistollingszorgMenu

Periprocedureel Beleid - dabigatran

Beslisboom

Periprocedureel beleid - dabigatran

Patiënt gebruikt dabigatran preoperatief.

Bepaal bloedingsrisico van de ingreep

Zie Tabel periprocedureel bloedingsrisico
Kies het bloedingsrisico:

Laag bloedings-risico

Continueer dabigatran.
Laatste tablet bij voorkeur 8-12 uur vóór de ingreep voorkomt topspiegel tijdens ingreep.

Intermediair bloedings-risico

Stop dabigatran, afhankelijk van nierfunctie.
Nierfunctiebepaling max. 6 maanden oud
Geen overbrugging.

Hoog bloedings-risico

Stop dabigatran, afhankelijk van nierfunctie.
Nierfunctiebepaling max. 6 maanden oud
Geen overbrugging.

Pauzeer dabigatran

Pauzeren
  • eGFR ≥ 80: 24 uur voor ingreep
  • eGFR ≥ 50 - 80: 36 uur voor ingreep
  • eGFR ≥ 30 - 50: 48 uur voor ingreep
  • eGFR < 30: N.v.t.

Pauzeer dabigatran

Pauzeren
  • eGFR ≥ 80: 48 uur voor ingreep
  • eGFR ≥ 50 - 80: 72 uur voor ingreep
  • eGFR ≥ 30 - 50: 96 uur voor ingreep
  • eGFR < 30: N.v.t.

Herstart dabigatran

Herstart dabigatran 24 uur postoperatief bij adequate hemostase. Tot die tijd: tromboseprofylaxe bij immobiele patiënt.

Herstart dabigatran

Herstart dabigatran 48 - 72 uur postoperatief bij adequate hemostase. Tot die tijd: tromboseprofylaxe bij immobiele patiënt.