LTA Antistollingszorg
LTA AntistollingszorgMenu

Periprocedureel beleid TAR - monotherapie Clopidogrel of ASA

Beslisboom

Patiënt gebruikt trombocytenaggregatieremmer

Monotherapie (clopidogrel of ASA).
Spoedoperatie?

Overleg met consulent antistolling

Bij mondzorg met een laag bloedingsrisico is geen overleg nodig met een consulent stolling

Type ingreep

Bepaal het type ingreep:
  • Ingrepen met potentieel belangrijke negatieve gevolgen bij bloeding
Zie 'Ingrepen met potentieel belangrijke negatieve gevolgen bij bloeding'
  • Cardiale chirurgie en sommige vaatchirurgische ingrepen (bijv. carotis end-arteriectomie)
  • Overige chirurgie of ingreep

Onderbreken TAR

TAR dient vanaf 7 dagen voorafgaand aan ingreep te worden onderbroken
Bij een recente TIA/ herseninfarct indien mogelijk de ingreep uitstellen tot minstens 3 maanden na TIA/ herseninfarct. Indien dit niet mogelijk is het beleid individualiseren in samenspraak met voorschrijver van de TAR. Voor de omzetting van clopidogrel naar aspirine is geen goed 1A niveau bewijs uit gerandomiseerde studies. Daarom is het advies om alleen te overwegen deze omzetting te doen.

Overige chirurgie

TAR continueren

ASA continueren

Bij clopidogrel gebruik: overweeg om clopidogrel te vervangen door ASA 7 dagen voorafgaand aan de ingreep.
Bij een recente TIA/ herseninfarct indien mogelijk de ingreep uitstellen tot minstens 3 maanden na TIA/ herseninfarct. Indien dit niet mogelijk is het beleid individualiseren in samenspraak met voorschrijver van de TAR. Voor de omzetting van clopidogrel naar aspirine is geen goed 1A niveau bewijs uit gerandomiseerde studies. Daarom is het advies om alleen te overwegen deze omzetting te doen.
In specifieke situaties (zoals eerdere bloedings-problemen) kan bij een laag tromboserisico overwogen worden de ASA/ clopidogrel vanaf 7 dagen voorafgaand aan de ingreep te onderbreken.

Hervatten van TAR

  • Intermediair bloedingsrisico: TAR kan 24 uur na einde van de ingreep worden hervat mits adequate hemostase is bereikt.
  • Hoog bloedingsrisico: TAR kan 48 uur na einde van de ingreep worden hervat mits adequate hemostase is bereikt.