LTA Antistollingszorg
LTA AntistollingszorgMenu

Perioperatief beleid TAR - DAPT ASA en dipyridamol

Beslisboom

Patiƫnt gebruikt trombocytenaggregatieremmer

Dual Antiplatelet therapy (DAPT): ASA + dipyridamol
Spoedoperatie?

Overleg met interventie-cardioloog/ consulent stolling

Bij mondzorg met een laag bloedingsrisico is geen overleg nodig met een consulent stolling

Type ingreep

Bepaal het type ingreep:
  • Ingrepen met potentieel belangrijke negatieve gevolgen bij bloeding
Zie 'Ingrepen met potentieel belangrijke negatieve gevolgen bij bloeding'
  • Cardiale chirurgie en sommige vaatchirurgische ingrepen (bijv. carotis end-arteriectomie)
  • Overige chirurgie of ingreep

Onderbreken TAR

ASA dient vanaf 7 dagen voorafgaand aan ingreep te worden onderbroken. Dipyridamol dient 24 uur voorafgaand aan ingreep te worden onderbroken.
Bij een recente TIA/ herseninfarct indien mogelijk de ingreep uitstellen tot minstens 3 maanden na TIA/ herseninfarct. Indien dit niet mogelijk is het beleid individualiseren in samenspraak met voorschrijver die TAR.

Overige chirurgie

ASA + dipyridamol continueren

Dipyridamol kan zo nodig 24 uur voorafgaand aan de ingreep worden onderbroken in specifieke situaties, zoals eerdere bloedings-problemen.

ASA continueren

ASA continueren, dipyridamol 24 uur voorafgaand aan ingreep onderbreken.
Bij een recente TIA/ herseninfarct indien mogelijk de ingreep uitstellen tot minstens 3 maanden na TIA/ herseninfarct. Indien dit niet mogelijk is het beleid individualiseren in samenspraak met voorschrijver die TAR.
In specifieke situaties (zoals eerdere bloedings-problemen) kan bij een laag tromboserisico overwogen worden de ASA vanaf 5 dagen voorafgaand aan de ingreep te onderbreken.

Hervatten van DAPT

  • Intermediair bloedingsrisico: DAPT kan 24 uur na einde van de ingreep worden hervat mits adequate hemostase is bereikt.
  • Hoog bloedingsrisico: DAPT kan 48 uur na einde van de ingreep worden hervat mits adequate hemostase is bereikt.