LTA Antistollingszorg
LTA AntistollingszorgMenu

Perioperatief beleid TAR - DAPT ASA en prasugrel, clopidogrel, ticagrelor

Beslisboom

Patiƫnt gebruikt trombocytenaggregatieremmer

Dual Antiplatelet therapy (DAPT): ASA + prasugrel/ clopidogrel/ ticagrelor
Spoedoperatie?

Overleg met interventie-cardioloog/ consulent stolling

Bij mondzorg met een laag bloedingsrisico is geen overleg nodig met een consulent stolling

Type ingreep

Bepaal het type ingreep:
  • Ingrepen met potentieel belangrijke negatieve gevolgen bij bloeding
Zie 'Ingrepen met potentieel belangrijke negatieve gevolgen bij bloeding'
  • Cardiale chirurgie en sommige vaatchirurgische ingrepen (bijv. carotis end-arteriectomie)
  • Overige chirurgie of ingreep

Onderbreken TAR

ASA + prasugrel/ clopidogrel/ ticagrelor dienen vanaf 7 dagen voorafgaand aan ingreep beiden te worden onderbroken.
Bij een recent Acuut Coronair Syndroom en/of stentplaatsing indien mogelijk de ingreep uitstellen tot minstens: 6 maanden na ontstaan Acuut Coronair Syndroom (ACS), 1 maand na plaatsen Stent (Bare Metal of Drug Eluting), bij voorkeur tot 3 maanden
Bij een recente TIA/ herseninfarct indien mogelijk de ingreep uitstellen tot minstens 3 maanden na TIA/ herseninfarct. Indien dit niet mogelijk is het beleid individualiseren in samenspraak met voorschrijver DAPT.

TAR continueren

Bij carotis endarteriectomie in de acute fase na herseninfarct/TIA worden ASA+clopidogrel beiden gecontinueerd.
Bij cardiale chirurgie ASA continueren. Prasugrel vanaf 7 dagen / clopidogrel vanaf 5 dagen / ticagrelor vanaf 3 dagen voorafgaand aan ingreep onderbreken.
Bij een recent Acuut Coronair Syndroom en/of stentplaatsing indien mogelijk de ingreep uitstellen tot minstens: 6 maanden na ontstaan Acuut Coronair Syndroom (ACS), 1 maand na plaatsen Stent (Bare Metal of Drug Eluting), bij voorkeur tot 3 maanden
Bij een recente TIA/ herseninfarct indien mogelijk de ingreep uitstellen tot minstens 3 maanden na TIA/ herseninfarct. Indien dit niet mogelijk is het beleid individualiseren in samenspraak met voorschrijver DAPT.

Overige chirurgie

ASA continueren

ASA + prasugrel / clopidogrel / ticagrelor continueren.

ASA continueren

Prasugrel vanaf 7 dagen / clopidogrel vanaf 5 dagen / ticagrelor vanaf 3 dagen voorafgaand aan ingreep onderbreken.

Hervatten van DAPT

  • Intermediair bloedingsrisico: DAPT kan 24 uur na einde van de ingreep worden hervat mits adequate hemostase is bereikt.
  • Hoog bloedingsrisico: DAPT kan 48 uur na einde van de ingreep worden hervat mits adequate hemostase is bereikt.