LTA Antistollingszorg
Menu

Beslisboom Dabigatran

Periprocedureel beleid - dabigatran
Patiënt gebruikt dabigatran preoperatief.
Nederlandse Internisten Vereniging
Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
Nederlands Huisartsen Genootschap
Harteraad
Landelijke transmurale afspraak (LTA) Antistollingszorgversie: 1.2.2
Federatie Medisch Specialisten