LTA Antistollingszorg
Menu

Extra opmerkingen tandheelkundige ingrepen

Voor de meeste tandheelkundige ingrepen, uitgevoerd door de tandarts of door de mondhygiënist is het niet noodzakelijk de behandeling met VKA uit routine te staken, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Eén van de voorwaarden is dat de INR niet hoger is dan 3,5 tijdens de behandeling.

Voorwaarden voor continueren van VKA en DOACs bij een aantal tandheelkundige ingrepen (zie KIMO-richtlijn 2019):

  • de INR is maximaal 24 uur voor de ingreep bepaald en is niet hoger dan 3,5;
  • de ingreep wordt zo a-traumatisch mogelijk verricht;
  • na de ingreep wordt de wond gehecht;
  • de patiënt verlaat de praktijk pas als de bloeding gestelpt is;
  • de patiënt spoelt de mond met 10 ml 5% tranexaminezuur mondspoeling (50 mg/ml), 4 maal daags gedurende 2-5 dagen en zolang als de wond bloedt. Hiervoor is dus 200 ml nodig. De apotheken hebben de mondspoeling vaak op voorraad Bij het maken van de behandelafspraak voor een electieve tandheelkundige ingreep moet direct het recept voor de mondspoeling worden meegegeven, zodat de spoeling op de dag van de ingreep in het bezit is van de patiënt ;
  • de patiënt ontvangt mondelinge en schriftelijke instructies over het postoperatieve beloop en de te nemen maatregelen bij nabloeding;
  • de patiënt meldt zich telefonisch bij een mondzorgverlener als een nabloeding toch optreedt en niet zelf te stoppen is;
  • de mondzorgverlener is voor de patiënt bereikbaar buiten kantooruren.
  • Federatie Medisch Specialisten