LTA Antistollingszorg
Menu

Overzicht periprocedureel bloedingsrisico

Categorie:

Risico:

Laag-Intermediair-HoogEpiduraal anesthesie (zie richtlijn neuraxis blokkade), Spinaal anesthesie (zie richtlijn neuraxis blokkade)
Nederlandse Internisten Vereniging
Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
Nederlands Huisartsen Genootschap
Harteraad
Landelijke transmurale afspraak (LTA) Antistollingszorgversie: 1.2.2
Federatie Medisch Specialisten