LTA Antistollingszorg
Menu

Overzicht trombo-embolie risico

Het risico op trombo-embolieën is afhankelijk van:

 • De indicatie waarvoor de anticoagulantia worden gegeven
 • De duur van de onderbreking van antistolling
 • De wijze van antistolling
 • Hoog risico

 • Hoog risico voor arteriële trombo-embolie
  > 10% per jaar
 • Hoog risico voor veneuze trombo-embolie
  > 10% per maand
 • Klinische status hoog risico

 • Geïsoleerd atriumfibrilleren, zonder klepgebrek, met CHA2DS2-VASc-score: 8-9
 • Geïsoleerd atriumfibrilleren met reumatische hartziekte
 • Atriumfibrilleren met mechanische hartklep of recent (<6 maanden) herseninfarct/TIA ongeacht de CHA2DS2-VASc-score
 • Bij biokleppen (inclusief TAVI) < 3 maanden geleden geplaatst, alleen alleen op indicatie van de operateur
 • Mechanische hartklep in mitralis, tricuspidalis of pulmonalis positie
 • Aortamechanoprothesen met extra risicofactor in overleg met de operateur
 • Hartklepprothese (inclusief bioklep) met extra risicofactor
 • Mechanische hartklep oud model: caged ball, tilting disc (Starr-Edwards, Björk-Shiley)
 • Intracardiale trombus
 • < 3 maanden na een veneuze trombo-embolie (VTE) (eerste episode of recidief)
 • Recidief VTE onder antistolling
 • Recidief VTE bij eerdere tijdelijke onderbreking van antistolling (ook > 3 maanden laatste event)
 • Recidiverend herseninfarct/ TIA bij symptomatische ACI stenose
 • Laag risico

 • Laag risico voor arteriële trombo-embolie
  < 10% per jaar
 • Laag risico voor veneuze trombo-embolie
  < 10% per maand
 • Klinische status laag risico

 • Geïsoleerd atriumfibrilleren, CHA2DS2-VASc-score: 0-7 en geen recent (< 6 maanden) herseninfarct/ TIA
 • Mechanische hartklep in aortapositie > 3 maanden geleden geplaatst zonder extra risicofactor
 • Bioklep > 3 maanden geleden geplaatst
 • Recidiverend herseninfarct/TIA zonder additionele hoog risicofactor (atriumfibrilleren, symptomatische, signifcante ACI stenose, antifosfolipidensyndroom)
 • Eenmalig TIA/herseninfarct
 • > 3 maanden na eerste of recidief VTE en geen recidief onder antistolling
 • Federatie Medisch Specialisten