LTA Antistollingszorg
Menu

Beslisboom DAPT ASA en prasugrel, clopidogrel, ticagrelor

Patiënt gebruikt trombocytenaggregatieremmer
Dual Antiplatelet therapy (DAPT): ASA + prasugrel/ clopidogrel/ ticagrelor
Spoedoperatie?

Hervatten van DAPT

 • Intermediair bloedingsrisico: DAPT kan 24 uur na einde van de ingreep worden hervat mits adequate hemostase is bereikt.
 • Hoog bloedingsrisico: DAPT kan 48 uur na einde van de ingreep worden hervat mits adequate hemostase is bereikt.
 • Nederlandse Internisten Vereniging
  Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
  Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
  Nederlands Huisartsen Genootschap
  Harteraad
  Landelijke transmurale afspraak (LTA) Antistollingszorgversie: 1.2.2
  Federatie Medisch Specialisten