LTA Antistollingszorg
LTA AntistollingszorgMenu

Follow-up controles TAR

In geval van TAR-gebruik is het van belang om duidelijkheid te hebben wat de indicatie hiervoor is en of het een tijdelijke indicatie betreft. In geval van gelijktijdig gebruik met antistolling (VKA of DOAC) of wanneer er gestart wordt met antistolling bij een patiënt (bijvoorbeeld i.v.m. atriumfibrilleren of veneuze trombo-embolie) is het van belang duidelijkheid te verkrijgen over of de TAR nog wel gecontinueerd dient te worden.

Bij onduidelijkheid hieromtrent is het zinvol om hiervoor gericht een specialist te raadplegen; dit kan bijvoorbeeld een (interventie) cardioloog, (vasculair) internist, neuroloog, vaatchirurg zijn. Indien er een indicatie is voor tijdelijk gecombineerd TAR-gebruik of TAR met antistolling dan is de aanbeveling aan de voorschrijver om de verwachte behandelingsduur van de desbetreffende combinatie, inclusief stopdatum, duidelijk op het recept aan de apotheek te vermelden en in de brief naar de huisarts.

Intervalfrequentie

 • Na start behandeling
  Controle patiënt minimaal na 3-6 maanden
 • Daarna
  Minimaal jaarlijks
 • Ouderen > 75 jaar
  Overweeg 2x per jaar
 • Items om te bespreken tijdens follow-up momenten (TAR)

  1
  Therapietrouw
  2
  Bijwerkingen
  3
  Dosering
  4
  Trombo-embolie
  5
  Bloeding
  6
  Interacties
  7
  Geplande operaties / ingrepen
  8
  Controle nierfunctie, Hb en leverfunctie
  Therapietrouw
  • Herhaalde instructie aan patiënten over belang van therapietrouw, belangrijk omdat dit niet via lab controle plaatsvindt.
  • Overweeg starten medicatierol ter bevordering therapietrouw