LTA Antistollingszorg
Menu

Dosering LMWH bij verminderde nierfunctie

Profylactische dosering LMWH

Dosisreductie en anti-Xa monitoring niet nodig

Therapeutische dosering LMWH

Doseringen LMWH aanpassen op nierfunctie: eerste dosis 100%; volgende doses met 25% verminderen bij creatinine klaring 30-60 ml/min en bij gebruik > 3 dagen monitoren van de anti-Xa activiteit.

Bij klaring < 30 ml/min ongefractioneerde heparine i.v. volgens APTT OF eerste dosis LMWH 100% en herhaaldoses 50% reductie en bij gebruik > 3 dagen monitoren van de anti-Xa activiteit.

Federatie Medisch Specialisten