LTA Antistollingszorg
LTA AntistollingszorgMenu

Communicatie met patiënten

Hieronder staan onderwerpen die van belang zijn in de communicatie met de patiënt. In de regio dienen, gebaseerd op landelijke richtlijnen, afspraken gemaakt te worden over welke zorgverlener wat doet en welke informatiematerialen gebruikt worden.

Behandeling kiezen d.m.v. gezamenlijke besluitvorming

 • informatie geven over aandoening/indicatie
 • informatie geven over behandelopties
 • informatie geven over voor- en nadelen behandelopties
 • Zie ook Gezamenlijke besluitvorming

  Bij voorschrijven

 • patiënt wijzen op wie de behandelaar/ regievoerder antistolling is
 • patiënt toestemming vragen voor gebruik Landelijk Schakelpunt voor het delen van patiëntgegevens
 • patiënt wijzen op relevante patiëntinformatie
 • bespreken eventuele persoonlijke bezwaren medicatiegebruik
 • bespreken actueel medicatie overzicht – welke soort (en) bloedverdunner (s) gebruikt u?
 • bespreken voordelen medicatiegebruik
 • bespreken dat bij overweging om te stoppen (bijvoorbeeld bij bijwerkingen) altijd direct (telefonisch) contact opgenomen moet worden met de arts en apotheker, en niet te wachten tot een volgende geplande afspraak
 • informatie geven over met wie een patiënt contact op kan nemen bij vragen
 • informatie geven over welke zorgverlener verantwoordelijk is voor wat
 • informatie geven over benodigde controles (periodieke opvolging)
 • bij voorschrijven antitrombotica (DOAC, VKA en TAR): aanvragen antistollingspas (zakkaartje met naam en dosering antitrombotica)
 • Bij controles

 • is indicatie van de antitrombotica nog actueel ? moeten er bloedverdunners worden gestopt?
 • bespreken bezwaren medicatiegebruik (inclusief bijwerkingen)
 • bespreken dat bij overweging om te stoppen (bijvoorbeeld bij bijwerkingen) altijd direct (telefonisch) contact opgenomen moet worden met de arts en apotheker, en niet te wachten tot een volgende geplande afspraak
 • bespreken voordelen medicatiegebruik
 • wat is het bloedingsrisico en zijn er modificerende factoren om dit bloedingsrisico te verlagen?
 • is er sprake van adequate therapietrouw?
 • actueel gebruik van comedicatie inclusief TAR's
 • actueel gewicht, actuele nierfunctie, hemoglobinegehalte en (op indicatie) leverfuncties