LTA Antistollingszorg
LTA AntistollingszorgMenu

Dual Antiplatelet Therapy (DAPT) behandeling

Dual Antiplatelet Therapy (DAPT) bestaat uit acetylsalicylzuur in combinatie met een APD-receptorantagonisten/P2Y12-remmer. Dit is geïndiceerd na percutane coronaire interventies met stentplaatsing en bij een acuut coronair syndroom (instabiele angina pectoris en/of myocardinfarct, en na bypass chirurgie distaal van de knie).

Duur van DAPT is minimaal 1 maand na plaatsing van een bare metal stent en na plaatsing van een (nieuwe generatie) drug-eluting stent bij stabiele angina pectoris, 6 maanden bij het acuut coronair syndroom.

Het te vroeg staken van DAPT heeft een hoog risico op in-stent-trombose of coronaire events en wordt dan ook afgeraden vanwege de hoge mortaliteit, die tot 20% kan bedragen, indien zonder DAPT geopereerd wordt in de eerste weken na stentplaatsing. Bij een geplande ingreep bij patiënten die DAPT gebruiken dient altijd vooraf te worden overlegd met de voorschrijver over het beleid van tijdelijk staken van DAPT indien uitstel van de ingreep niet mogelijk is en wanneer de minimale behandelingsduur nog niet is verstreken. Neem hiervoor contact op met de interventiecardioloog.

Bij een semi-spoedingreep met een hoge kans op stenttrombose kan overbrugging met een intraveneuze reversibele GPIIb/IIIa-receptorantagonisten, zoals eptifibatide of tirofiban worden overwogen. Neem hiervoor contact op met de interventiecardioloog.

Aanbeveling:

  • Bij voorkeur acetylsalicylzuur continueren.
  • Bij een geplande ingreep bij patiënten die DAPT gebruiken dient altijd vooraf te worden overlegd met de voorschrijver DAPT omtrent het beleid van tijdelijk staken van DAPT.
  • Stel de operatie zo mogelijk uit tot de optimale termijn van gebruik van DAPT verstreken is.
  • Herstarten ADP receptor: hervat clopidogrel/ticagrelor/prasugrel of andere trombocytenaggregatieremmer met een adequate oplaaddosis die past bij het voorgeschreven middel.