LTA Antistollingszorg
LTA AntistollingszorgMenu

Periprocedureel Beleid VKA

Beslisboom

Periprocedureel beleid - VKA

Patiënt gebruikt Vitamine-K-antagonisten (acenocoumarol en fenprocoumon) preoperatief.

Bepaal bloedingsrisico van de ingreep

Zie Tabel periprocedureel bloedingsrisico
Kies het bloedingsrisico:

Continueer VKA

Streef naar INR ≤3,5.

Bepaal het trombo-embolierisico

Zie overzicht trombo-embolierisico

Geen overbrugging

Overbrugging met therapeutische dosering LMWH

Stoppen

Dag -5: stop fenprocoumon
Fenprocoumon kan ook op dag -2 worden gestaakt. Dan op geleide van INR toedienen van 5 tot 10 mg vitamine K. Zie ook Richtlijn van Federatie van Trombosediensten Kunst van het doseren uitgave maart 2019.
Dag -3: stop acenocoumarol

Stoppen

Dag -5: stop fenprocoumon
Fenprocoumon kan ook op dag -2 worden gestaakt. Dan op geleide van INR toedienen van 5 tot 10 mg vitamine K. Zie ook Richtlijn van Federatie van Trombosediensten Kunst van het doseren uitgave maart 2019.
Dag -3: stop acenocoumarol

INR

Dag -1 tot 0: Controleer de INR

INR

Dag -2: start therapeutisch LMWH bij INR < 2,0

Postoperatief beleid

Stoppen

Dag -1 tot 0: stop LMWH 24 uur voor de ingreep, controleer de INR, zonodig vit K p.o.

Herstart VKA

Dag + 1: herstart VKA
Profylaxe LMWH bij nog niet starten van therapeutische antistolling.

Herstart VKA

Dag + 2: herstart VKA
Profylaxe LMWH bij nog niet starten van therapeutische antistolling.

Postoperatief beleid

Herstart LMWH en VKA

Dag + 1: herstart therapeutisch LMWH en VKA
Profylaxe LMWH bij nog niet starten van therapeutische antistolling.

Herstart LMWH en VKA

Dag + 2: herstart therapeutisch LMWH en VKA
Profylaxe LMWH bij nog niet starten van therapeutische antistolling.

Stop LMWH

Stop LMWH bij eenmalig INR > 2,0 (of > 2,5 bij hoge streefwaarde)
Acenocoumarol: eerste INR waarde dient bepaald te worden tussen dag +3 en +7
Fenprocoumon: eerste INR waarde dient bepaald te worden tussen dag +5 en dag +7