LTA Antistollingszorg
Menu

Beslisboom VKA

Periprocedureel beleid - VKA
Patiënt gebruikt Vitamine-K-antagonisten (acenocoumarol en fenprocoumon) preoperatief.
Federatie Medisch Specialisten