LTA Antistollingszorg
LTA AntistollingszorgMenu

Overzicht DOACs

Direct werkende orale anticoagulantia (DOAC)

DOAC:

Informatie:

MerknaamEliquis ®Tijd tot maximale effect (T max)3-4 uurHalfwaarde tijd (T1/2)8-15 uur
Plasma eiwitbinding87%Renale klaring25%Interactie met medicatie viaP-gp, CYP3A4
Effect van voedselNiet gerapporteerd

Indicaties en doseringen

DOAC:

Indicaties:

Tromboseprofylaxe na electieve heup- en knie vervangingsoperaties2 dd 2,5 mgPreventie van herseninfarct en systemische embolie bij non-valvulair atriumfibrilleren2 dd 5 mg - 2 dd 2,5 mg bij aanwezigheid van ≥ 2 factoren: serum creat. > 133 µmol/l of leeftijd ≥ 80 jaar of gewicht ≤ 60 kgDiep veneuze trombose en longembolie en preventie van recidief diep veneuze trombose en longembolie2 dd 10 mg gedurende de eerste 7 dagen; daarna 2 dd 5 mg - Na 6 maanden 2 dd 2,5 mg (secundaire preventie)
De dosering wordt aangepast aan de nierfunctie (raadpleeg voor details altijd het Farmacotherapeutisch kompas)
DOACs moeten niet gebruikt worden bij een BMI > 40 kg/m2 of een gewicht van > 120 kg (referentie: J Thromb Haemost 2016; 14: 1308–13)
Dosering bij zuigelingen en kinderen zie Kinderformularium van de NKFK

https://www.kinderformularium.nl/